Betingelser for øjenuddannelsen:

Som aspirant til øjenuddannelsen stilles følgende grundkrav:

  • Autorisation som dansk dyrlæge, medlem af DDD og DSVO.
  • Beskæftiget i klinisk praksis med hovedvægt på mindre husdyr.
  • Rådighed over et oftalmologisk undersøgelsesudstyr, der som minimum omfatter direkte oftalmoskop, indirekte oftalmoskop, spaltelampe/biomikroskop, tonometer og gonioskopiudstyr.

Før indstilling til eksamen skal der kunne dokumenteres en bred faglig grunduddannelse.

Denne kan opfyldes på en af følgende måder:

  • Dansk fagdyrlægeuddannelse vedr. sygdomme hos hund og kat
  • Svensk Smådyrsspecialist
  • Opfyldelse af følgende regler: Mindst otte fagkurser af 3 dages varighed indenfor mindre husdyr, mindst en fagartikel publiceret i DVT eller tilsvarende fagblad omhandlende oftalmologi, gennemført praktisk virksomhed på en af fagudvalget godkendt klinik og udarbejdelse af 20 journaler fra denne periode.

Som aspirant skal der gennemgås en uddannelse af typisk varighed på 4-6 år, ofte med kurser i udlandet.

Der skal gennemgås 3 specialkurser i oftalmologi: instrumentkendskab, forreste øjensegment, bageste øjensegment.

Aspiranter skal deltage i fællesmøder 1-2 gange årligt.

Der skal undersøges mindst 1000 hunde under vejledning af en godkendt øjenundersøger. Heraf skal 100 hunde undersøges under vejledning af en ECVO/ACVO-diplomat, hvilket kræver deltagelse i udlandet.

Mindst 100 katte skal undersøges.

Udover krav om totalantallet skal der undersøges hunde og katte med nærmere definerede arvelige øjensygdomme samt et antal nærmere definerede racer, nogle i en bestemt alder.

Eksamination afholdes af NEEC (Nordic Eye Examination Comittee) efter indstilling af ØU (Øjenudvalget).

Eksamen afholdes i et af de nordiske lande og omfatter 3 prøver:

  • Diastest med ca. 50 billeder af arvelige øjesygdomme hos hund og kat mm.
  • Skriftlig teoretisk eksamen i oftalmologi og instrumentkendskab.
  • Praktisk eksamen i øjenundersøgelse af ca. 8-12 patienter (hund og kat).

Efter uddannelse og eksamination opnår aspiranten titlen “Øjenpaneldyrlæge” og er altså en dyrlæge, godkendt af DDD og ECVO til at diagnosticere arvelige øjensydomme hos hund og kat.