Det er i dag muligt at foretage blodprøver, som kan bruges til at genteste for forskellige arvelige øjenlidelser på enkelte racer.

En gentest kortlægger dyrets genetiske materiale herunder arvelige sygdomme som man kort sagt kender placeringen af på dyrets kromosomer.

Man kan groft opdele arvelige sygdomme i dominant arvegang og vigende (recessiv) arvegang, dette gælder også for øjensygdomme. Ved dominant arvegang forstås at sygdommen altid kommer til udtryk hvis hunden har dette gen, medens det recissive gen kan betyde at hunden blot bærer på det syge gen, uden selv at udvikle sygdommen.

Begge forældre giver hver et gen videre til deres afkom. Ved dominant arvegang vil hunden altid selv udvikle sygdommen uanset, om den har fået det syge gen fra kun den ene – eller begge forældre.
Den vigende/recessive arvegang betyder, at hunden skal have det syge gen fra begge forældre for at udvikle sygdommen selv. Hvis hunden kun har fået det recessive gen fra den ene forældre vil den ikke udvikle sygdommen selv, men er ”anlægsbærer” af genet og kan således give det syge gen videre til sit afkom.

Gentests er derfor et godt supplement til de årlige ”øjenlysninger” hos hunderacer med recessive øjenlidelser hvor det genetiske materiale er kortlagt. Disse blodprøver kan nemlig afsløre, om den tilsyneladende raske hund bærer på en arvelig øjenlidelse, som kan gives videre til afkommet.

Dansk Selskab for Veterinær Ophthalmologi understreger at gentests kun bør være et supplement til de anbefalede øjenundersøgelser, da disse kan afsløre andre øjenproblemer hos den pågældende hund. Desuden har de fleste hunderacer i dag flere arvelige øjenlidelser i opdrættet, og ved de årlige øjenundersøgelser undersøger panelets medlemmer de enkelte hunde for alle synlige øjenlidelser hos racen.

Der kan bl.a. laves gentests på følgende laboratorier: