Denne redegørelse er lavet som en forkortet udgave og er udelukkende ment som klientinformation.

Som aspirant til øjenuddannelsen stilles følgende grundkrav:

 • Autorisation som dansk dyrlæge, medlem af DDD og DSVO.
 • Beskæftiget i klinisk praksis med hovedvægt på mindre husdyr.
 • Rådighed over et oftalmologisk undersøgelsesudstyr, der som minimum omfatter direkte oftalmoskop, indirekte oftalmoskop, spaltelampe/biomikroskop, tonometer og gonioskopiudstyr (linser).
 • Der skal kunne dokumenteres normalt stereo farvesyn, og aspiranten skal have en visual acuity på mindst 0,7.

Før indstilling til eksamen skal der kunne dokumenteres en bred faglig grunduddannelse, og denne vil typisk tage mellem 6-8 år at gennemføre og ofte med kurser i udlandet:

 • Aspiranten skal have en opdateret basisviden inden for
 • Okular embryologi og anatomi
 • Okular fysiologi
 • Basis viden i oftalmologiske undersøgelses teknikker, race relaterede sygdomme og gentests.
 • Neuro-oftalmologi
 • Aspiranten skal gennemføre specialkurser i oftalmologi indenfor:
 • Instrumentkendskab
 • Forreste øjensegment
 • Bageste øjensegment
 • Basis kursus i genetiske principper

Der skal undersøges mindst 1000 hunde under vejledning af en godkendt øjenundersøger. Heraf skal 100 hunde undersøges under vejledning af en ECVO/ACVO-diplomat, hvilket kræver deltagelse i udlandet.

Mindst 100 katte skal undersøges.

Der skal udføres mindst 20 gonioskopi undersøgelser under supervision af et panelmedlem.

Udover krav om totalantallet skal der undersøges hunde og katte med nærmere definerede arvelige øjensygdomme samt et antal nærmere definerede racer, nogle i en bestemt alder.

Alle cases og undersøgelser skal registreres af aspiranten jvf. NEEC´s regler, og de forskellige dele af uddannelsesprogrammet er gyldige i 10 år.

Eksamination afholdes af NEEC (Nordic Eye Examination Committee) efter indstilling af ØU (Øjenudvalget).

Eksamen afholdes i et af de nordiske lande og omfatter 3 prøver:

 • Diastest med ca. 50 billeder af arvelige øjensygdomme hos hund og kat mm.
 • Skriftlig teoretisk eksamen i oftalmologi og instrumentkendskab.
 • Praktisk eksamen i øjenundersøgelse af ca. 8-12 patienter (hund og kat).

Efter uddannelse og eksamination opnår aspiranten titlen “Øjenpaneldyrlæge” og er altså en dyrlæge, godkendt af DDD og ECVO til at diagnosticere arvelige øjensygdomme hos hund og kat.