Dansk Selskab for Veterinær Ophthalmologi (læren om øjet og dets sygdomme) blev stiftet i 1975 af en kreds af dyrlæger, med det formål at fremme kendskabet til, samt medvirke aktivt til at bekæmpe arvelige øjensygdomme hos dyr.

DSVO har siden starten haft et nært samarbejde med Dansk Kennel Klub og deres Specialklubber. Siden er samarbejdet udvidet til også at gælde andre klubber.

En kreds af dyrlægerne i DSVO har taget en omfattende efteruddannelse (panelmedlemmer) og er derved kvalificeret til at foretage internationalt godkendte undersøgelser vedr. arvelige øjensygdomme. Resultatet af en sådan undersøgelse udmunder i udfærdigelse af en international attest (øjenattest)

DSVO er meget orienteret ud i verden. En gang årligt afholdes kurser med vore Nordiske kollegaer (Norge, Sverige, Finland) på skift i de forskellige lande, hvor typisk 80 – 90 % af panelmedlemmerne møder op.

Alle medlemmerne af DSVO er samtidig medlem af den Europæiske ”søster” organisation ESVO. På Europæisk og på verdensplan afholdes mange kurser, ofte også med dansk deltagelse, en aktivitet der gør at DSVO`s medlemmer har mulighed for at følge med i den nyeste viden inden for øjensygdomme.

Alle dyrlæger i DSVO´s bestyrelse kan kontaktes på mail vedrørende spørgsmål omkring øjenlidelser og DSVO af såvel dyrlæger som opdrættere, dyreejere og klienter.

 Navn  Bestyrelsespost  E-mail
 
Louise Mulvad Formand post@ojendyreklinikken.dk
Jens Knudsen Kasserer jenskaiknudsen@gmail.com
Søren Rasch Sekretær sr@vejledyrehospital.dk
Pernille Engraff Medlem pernille.engraff@anicura.dk

Pia Bjerre Pedersen

Gitte Uhd Sørensen

Suppleanter

kontakt@dlok.dk

gitte.soerensen@anicura.dk