Anbefalingerne vedrørende avl skal ses som DDD´s øjenpanels ideal ud fra en snæver faglig vurdering. Dette vil ikke nødvendigvis være det samme ideal som raceklubbernes avlsanbefalinger, idet øjensygdommene her sammenholdes med en række andre faktorer af betydning for den pågældende race.

PRA

Hunde med PRA, deres forældre og afkom må ikke anvendes i avl. Blandt kuldsøskende til hunde med PRA vil 2/3 være bærere af sygdommen, derfor bør disse udelukkes fra avl. Herved ”ofres” 1/3 frie dyr.

Central PRA

Hunde med denne sygdom bør ikke anvendes i avl. Sygdommen der tidligere har været udbredt i Storbritanien, og sjældent er set i Danmark, er mistænkt for at være arvelig, men arvegangen er ikke kendt.

RD (Retinal dysplasi)

RD deles i 3 grader:

  • Focal/multifocal RD: kan anvendes i avl, men bør parres med en RD fri hund
  • Geografisk RD: bør ikke anvendes i avl
  • Total RD: Må ikke anvendes i avl, ej heller afkom

Cataract

Hunde med arvelig cataract bør ikke anvendes i avl.

LL (Linseluksation)

Hunde med primær arvelig linseluksation og deres søskende samt evt. afkom bør ikke anvendes i avl.

PHTVL/PHPV

Lidelsen er beskrevet arvelig hos Stafforshire Bull Terrier samt Dobermann. Hos disse bør grad 2 – 6 ikke anvendes i avl. Hos andre racer bør PHTVL/PHPV registreres.

Distichiasis

Hunde med distichiasis bør kun parres med dyr, der ikke er angrebne.

PPM

Lidelsen er arvelig hos Basenji, Chow-Chow og Welsh Corgi Pembroke. Disse bør kun parres med dyr der ikke er angrebne. Hos andre racer bør lidelsen registreres.

CEA (Collie Eye Anomali)

Optræder i 2 former:

  • CRD (Chorio Retinal Dysplasi dvs. vækstforstyrrelse af nethinden)
  • Colobom (forsænkning/spaltedannelse i synsnerven og/eller senehinden).

Hunde med CEA/CRD: bør kun parres med dyr, der ikke er angrebne. Hunde med CEA/colobom eller sekundære sygdomme (nethindeløsing mm) bør ikke anvendes i avl.

Cornea Dystrofi

Lidelsen optræder i en speciel form hos Boston Terrier samt Chi Hua Hua. Hos disse racer bør hunde med lidelsen ikke anvendes i avl. Hos andre racer bør hunde med Cornea dystrofi kun parres med dyr, der ikke er angrebne.