Attesten, som benyttes ved undersøgelsen for arvelige øjensygdomme, er en international attest, som benyttes i flere europæiske lande. Attesten er kun gyldig, hvis den er udfyldt af en dyrlæge godkendt af European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO). Alle medlemmer af Den Danske Dyrlæge Forenings Øjenpanel er godkendt af ECVO.

Attesten er inddelt i en række sektioner markeret med sorte vandrette streger:

 • Dyr
  Her angives hundens data og om hunden tidligere er øjenlyst. Hvis hunden tidligere er øjenlyst, bedes de tidligere attester medbringes ved øjenlysningen.
 • Ejer
  I denne sektion angives ejers data og her findes rubrikken til ejers underskrift. Ejeren skriver under på at dyret, som undersøges, er identisk med signalementet i sektionen ”Dyr”, samt på at en kopi af attesten må indsendes til registrering og offentliggørelse.
 • Identifikation
  Paneldyrlægen kontrollerer ved undersøgelsen hundens ID (tatovering eller chipmærkning). Hunden skal have en læsbar ID.
 • Undersøgelse
  Her angives dato for undersøgelsen, og hvilken metode der er anvendt ved undersøgelsen. Desuden beskrives med tegninger og ord de fund som afviger fra det normale. Er øjensygdommen, som diagnosticeres hos hunden, af ikke arvelig karakter noteres den under punktet “NB: lider af:”. Hvis øjensygdommen, som diagnosticeres, skal gradueres kan det ske under punktet “Øjensygdom nr.:”
 • Resultat
  I denne sektion afkrydses om der er fundet en arvelig øjensygdom hos hunden. Sygdommene i højre kolonne er medfødte sygdomme og sygdommene i venstre kolonne er sygdomme, som opstår senere i livet.

Har du en kommentar?

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.