Af Tommy Hardon

Corpus nigrum (andre betegnelser er: korneasekvestrum, ”black body”, korneanekrose, kornea mummificering)

Hvad er corpus nigrum?

Corpus nigrum er latin og betyder ”sort legeme” og betegner en tilstand, hvor der i hornhinden dannes et område med dødt væv. Det døde væv optager jernholdige forbindelser fra tårevæsken og antager derfor et mørkfavet udseende.

Lidelsen forekommer næsten udelukkende hos katte. Kun i ganske få tilfælde er den beskrevet hos hund.

Hvilke symptomer findes ved denne lidelse?

Corpus nigrum generer hornhinden og symptomerne vil afhænge af, hvor udbredt forandringen er. Øjets slimhinde, konjunktiva bliver rød og hævet. Der ses øget tåreflåd, og irritation bevirker, at katten klemmer øjet sammen. I hornhinden opstår der betændelsestilstand, og efter nogen tid kan ses indvækst af blodkar i hornhinden og gråligfarvning pga. væskeansamling.

Hvorfor får katte corpus nigrum?

Den nøjagtige årsag til, at corpus nigrum opstår, kendes ikke. Der er dog en vis sandsynlighed for, at herpesvirus (FHV-1) er medvirkende årsag. Derudover formodes det, at nedsat tåreproduktion, indadvendte øjenlåg (entropion) og generende hår fra øjets omgivelser (trichiasis) kan forværre tilstanden.

Hvordan kan man behandle sygdommen?

Behandlingen af corpus nigrum er oftest kirurgisk fjernelse af området. I enkelte tilfælde ses det dog, at det nekrostiske område afstødes, og hornhinden afheler uden at kirurgisk behandling er nødvendig. Omfanget af det kirurgiske indgreb er mindre jo tidligere, der iværksættes behandling. Er læsionen helt overfladisk fjernes hele det forandrede område og en efterfølgende lokalbehandling med øjensalve eller –dråber kan være tilstrækkelig (se fig. 1 a,b og c).

Er der tale om et corpus nigrum, der involverer dybe lag i hornhinden, kan det komme på tale at lave en form for rekonstruktion af hornhinden efter fjernelse af det døde væv (se fig. 2 a,b)

 Centralt på højre hornhinde er der udviklet et overfladisk corpus nigrum

1a: Centralt på højre hornhinde er der udviklet
et overfladisk corpus nigrum

Området i hornhinden efter kirurgisk fjernelse af corpus nigrum. Billedet er optaget gennem operationsmikroskopet.

1b: Området i hornhinden efter kirurgisk fjernelse
af corpus nigrum. Billedet er optaget gennem
operationsmikroskopet.

Corpus nigrum lagt i reagensglas med formalin.

1c: Corpus nigrum lagt i reagensglas med formalin.

Hornhinde med corpus nigrum, der strækker sig dybt ned i hornhinden.

2b: Hornhinde med corpus nigrum, der strækker
sig dybt ned i hornhinden.