RPED står for ”Retinal pigment epithel dystrofi”, og er en øjensygdom der giver fremadskridende svind af det lag af nethinden, der benævnes pigment epithelet. Sygdommen blev tidligere kaldet central PRA.

Sygdommen var tidligere meget udbredt i Storbritannien, men ses stort set ikke i Danmark.

RPED optræder hos et større antal racer, men overvejende jagt- og arbejdshunde, som f.eks Border Collie, Briard, Engelsk Setter, Golden og Labrador Retriever, Irsk Setter og Shetland Sheepdog.

En alvorlig synsnedsættelse, som der ses ved PRA, er ikke almindeligt ved RPED. Symptomer på synsnedsættelse ses først hos den midaldrende hund og viser sig ved nedsat centralt syn. Hunden følger fint genstande i bevægelse, hvorimod den har svært ved at se stillestående genstande. Undertiden stiller den hovedet lidt på skrå, for at benytte det perifere syn. Der er kun lille forskel på nat- og dagsyn. Sygdommen når sjældent at udvikle sig til blindhed.

Der findes ingen behandling, som kan forsinke, standse eller vende det fremadskridende tab af synet.

Man har mistænkt sygdommen for at være arvelig, men arvegangen er ukendt.

Mangel på E-vitamin i foderet kan have indflydelse, og måske er der tale om en arvelig sygdom, hvor hunden ikke kan omsætte E-vitamin i stofskiftet.

Hunde med RPED bør ikke benyttes i avl.